วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

บานหน้าต่างไม้แกะสลัก วัดใหญ่อ่างทอง


ภาพชุดบานหน้าต่างไม้แกะสลัก


บานหน้าต่างไม้แกะสลัก
บริเวณอุโบสถชั้นล่างของวัดใหญ่อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เป็นภาพแกะสลักเกี่ยวกับสุภาษิตและคำพังเพย รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 บาน
อุโบสถนี้สร้างระหว่างปี พ.ศ.2532-2539
ใช้งบประมาณ 19,500,000 บาท
สร้างในสมัยพระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ ธีรปฺญโญ)
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2538

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประวัติวัดใหญ่อ่างทอง

ถ่ายภาพโดย สุชาต จันทรวงศ์ : 13 มี.ค.2554

อ่านต่อ >>