วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

23 พิพิธภัณฑ์ในราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีพิพิธภัณฑ์ จำนวน 23 แห่ง จากข้อมูลจากหนังสือท่องโลกพิพิธภัณฑ์ไทย ราชบุรี จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2553 ในโอกาสจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย.2553 โดยแยกเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทได้ ดังนี้

พิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
พิพิธภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
พิพิธภัณฑ์วัด จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
พิพิธภัณฑ์เอกชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
ที่มา :
พูลศรี จีบแก้ว และปราจิน  เครือจันทร์. (2553). ท่องโลกพิพิธภัณฑ์ไทยในราชบุรี. กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์.
อ่านต่อ >>