วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

มีอะไร? ในถนนสายวัฒนธรรมราชบุรี ปี พ.ศ.2554

บทความนี้ตั้งใจเขียนเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน "ถนนสายวัฒนธรรม" ของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554 ว่า ผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อะไรไว้บ้าง ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางของผู้จัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของราชบุรีเรา วาระอื่นๆ ในอนาคต 

ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554 นี้ กำหนดจัดงานในวันที่ 6-7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยเจ้าภาพผู้จัด คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยจัดควบคู่ไปกับ การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23  "พญาผึ้งเกมส์" ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ทั้งนี้วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งก็มุ่งหวังเผยแพร่วัฒนธรรมของ จ.ราชบุรี ของเรา ให้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาชาวไทยภูเขาที่มาร่วมแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนถึง 20 จังหวัด

มีอะไรในถนนสายวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2554

เวลา 12:00 น.กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
 • นิทรรศการและสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา/จำหน่าย 
 • การสาธิตภูมิปัญญา ประกอบด้วย
  • การปั้นโอ่ง
  • การทำกระดิ่งทองเหลืองแบบโบราณ
  • การตอกหนังใหญ่
  • การแทงหยวก
  • การตัดกระดาษฉลุลาย
  • ประเพณีผูกแขนเรียกขวัญชาวไทยกระเหรี่ยง
เวลา 14:00 น.
 • การฟ้อนแคนชาวไทยทรงดำ
 • ซุ้มกิจกรรมวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
 • ซุ้มกิจกรรมด้านศิลปะ
 • การจำหน่ายสินค้า OTOP
เวลา 18:00 น.
 • ลานอาหาร 8 ชาติพันธุ์ การสาธิตประกอบอาหาร/ชิมฟรี
เวลา 18:30 น.
 • การกล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาชาวไทยภูเขา
 • การแสดงโปงลาง
 • การแสดงโชว์หนังใหญ่
 • การเดินโชว์ตัวของผู้เข้าประกวดธิดาชาวไทยภูเขา


วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2544


เวลา 17:00 น. กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
 • นิทรรศการและสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา/จำหน่าย
 • การสาธิตภูมิปัญญา ประกอบด้วย
  • การปั้นโอ่ง 
  • การทำกระดิ่งทองเหลืองแบบโบราณ
  • การตอกหนังใหญ่
  • การแทงหยวก
  • การตัดกระดาษฉลุลาย
  • การแสดงรำกระทบไม้ของชาวไทยกระเหรี่ยง
  • การแสดงวงแคนชาวไทยยวน
 • ลานอาหาร 8 ชาติพันธุ์ การสาธิตประกอบอาหาร/ชิมฟรี
 • ซุ้มกิจกรรมวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
 • ซุ้มกิจกรรมด้านศิลปะ
 • การจำหน่ายสินค้า OTOP
เวลา 19:00 น.พิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม
 • แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เวทีการแสดง
 • วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดงาน
 • การแสดงหุ่นละครเล็ก
 • การเดินประกวดธิดาชาวไทยภูเขา
 • การแสดงหุ่นคน
 • การแสดงดนตรีลูกทุ่งของเยาวชน


**************************************


ที่มาข้อมูล
หนังสือวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ที่ รบ.0031/424 เรื่อง โครงการถนนสายวัฒนธรรม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2554
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ประเพณี 12 เดือนคนมอญ

ภาพนี้ถ่ายมาจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อ 17 เม.ย.2554

ประเพณี 12 เดือนของคนมอญในประเทศไทย มีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่บนหลักความเชื่อทางพุทธศาสนาและการนับถือผี โดยจัดแบ่งช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมสัมพันธ์กับการกสิกรรมในรอบปี คือ
 1. เดือนห้า บุญสงกรานต์
 2. เดือนหก แรกนาขวัญ
 3. เดือนเจ็ด ถวายผ้าอาบน้ำฝน
 4. เดือนแปด เข้าพรรษา - ถวายเทียนพรรษา
 5. เดือนเก้า ทำบุญแด่ผู้ล่วงลับ - หว่านข้าวทำนาดำ
 6. เดือนสิบ ตักบาตรน้ำผึ้ง - ตำข้าวเหนียว
 7. เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา - กวนกระยาสารท
 8. เดือนสิบสอง ไหว้แม่โพสพ - ตั้งศาล
 9. เดือนอ้าย ทำข้าวเม่าถวายผีเรือน - ตำข้าวเม่า
 10. เดือนยี่ ลงแขกเกี่ยวข้าวนวดข้าว
 11. เดือนสาม บุญโอะห์ต่าน  - บุญข้าวหลาม
 12. เดือนสี่ ฤดูทำนาสะสางงานบ้าน - ผู้ชายจักสาน ผู้หญิงทอผ้า
ที่มาข้อมูล
ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 35)
อ่านต่อ >>