วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รายนามผู้ประกอบอาชีพแสดงดนตรีไทย แตรวง ศิลปะและวัฒนธรรม จ.ราชบุรี

ข้อมูลอาจขาดความทันสมัยหรือไม่ครบถ้วน  ทุกท่านสามารถเพิ่มข้อมูลได้ที่ท้ายบทความนี้

ดนตรีไทย
 1. คณะครูรวม พรหมบุรี (รวมศิษย์บรรเลง) ปี่พาทย์มอญ มาตรฐานวงใหญ่ พร้อมแสงและเสียงครบวงจร  เลขที่ 14 ท่าเสา ซ.2 วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ติดต่อ นายอุดมศักดิ์  พรหมบุรี  โทร.08-1694-7783, 0-3231-2145
 2. นายวิรัช ขำมาลัย (ศิลปินดีเด่นจังหวัดราชบุรี สาขาศิลปะการแสดงด้านการแสดงพื้นบ้าน (ดนตรีไทย) พ.ศ.2542 ) รับงานการแสดงทั่วราชอาณาจักร ที่อยู่ติดต่อ 28 หมู่ 12 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3237-2531
 3. นายพุ่ม  เผยเผ่าเย็น (เป็นผู้ควบคุมวงด้วย) มีสมาชิกในวงกว่า 12 คน ที่อยู่ติดต่อ 4/4 ซอยหน้าวัดเขาเหลือ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.08-1651-7302, 0-3231-2284
 4. นายลิบ  หนูอิม (เป็นผู้ควบคุมวงด้วย)  มีเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์มอญ มีสมาชิกในวง 12 คน ที่อยู่ติดต่อ 145 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 5. บุญช่วย บรรเลงศิลป์ ปี่พาทย์มอญ เลขที่ 222/1 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีโทร.08-9692-9930,08-1513-5929
ลิเก
 1. น.ส.ทิพวรรณ  เกาะผล (เป็นหัวหน้าคณะ) รับงานแสดงลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะกว่า 20 คน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟ ครบครัน ที่อยู่ติดต่อ 41 หมู่ 5 ตำบลสร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-7158-9940
 2. นางพิศมัย  รัศมี รับแสดงลิเกทั่วไป ที่อยู่ติดต่อ 4/78 หมู่ 5 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-6049-3944
 3. นายไพรัตน์  ทองกันยา รับงานแสดงลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะกว่า 25 คน ที่อยู่ติดต่อ 31/2 หมู่ 14 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-1846-2287
 4. นายสมชาย  บุตรสำราญ รับงานแสดงลิเกทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ติดต่อ 209 หมู่ 14 (สามแยกกระจับ) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-9881-6168, 08-1355-4676
 5. คณะจันทิมา วัยรุ่น รับงานแสดงลิเกทั่วไป รับจ้างคณะนักแสดงชุดเล็ก จำนวน 10 คนขึ้นไป ถ้าชุดใหญ่ จำนวน 15 คนขึ้นไป มีเครื่องเสียง ดนตรี เวที ไฟ ครบครัน ที่อยู่ติดต่อ 60 หมู่ 4 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-4317-5607
 6. คณะชวนชื่นโชว์ รับงานแสดงลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะ 50 คน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟ ครบครัน โดยมีนายอุดมศักดิ์ ชวนชื่น เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 60/2 หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-1304-9573
 7. คณะต้นรักชัชชัย รับงานแสดงลิเกทั่วไป โดยมีนายชัชวาลย์  จินรอด เป็นหัวหน้าคณะ มีเครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟ ครบครัน ที่อยู่ติดต่อ 35/213 ซอยมายเฮาส์ ถ.ปากแรด ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-9254-8085
 8. คณะทองเคลิ้ม เสริมศิลป์ รับงานแสดงลิเกทั่วไป นพโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะจำนวน 50 คนขึ้นไป นายเคลิ้ม คล้ายพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะ เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟ ครบครัน ที่อยู่ติดต่อ 43 หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
 9. คณะน้ำผึ้ง เดือนเพ็ญ รับงานแสดงลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะกว่า 16 คน นางอุดม จินรอด เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 35/213 ซอยมายเฮาส์ ถ.ปากแรด ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-9986-9661
 10. คณะนิตย์กฤษณะ รับงานแสดงลิเกในเทศกาลงานแก้บน งานวัดและงานทั่วไป โดยมี จำนิตย์  แย้มเกสร เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมเครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟ ครบครัน ที่อยู่ติดต่อ 9 หมู่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-1005-9475
 11. คณะพรเทวัญดาวรุ่ง รับงานแสดงลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะกว่า 30 คน ที่อยู่ติดต่อ 210 หมู่ 14 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3229-9601
 12. คณะสาลิกา สายัณห์  รับงานแสดงลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะกว่า 20 คน นายสาคร ม่วงดี เป็นหัวหน้าคณะ มีเครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟ ครบครัน ที่อยู่ติดต่อ 99 หมู่ 17 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-6623-0137
 13. คณะสาลี่ศรีสง่า รับงานแสดงลิเกทั่วไป ที่อยู่ติดต่อ 57/2 หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3220-0621
 14. คณะสุนัน จันทรา รับแสดงงานลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะกว่า 25 คนขึ้นไป นางสุนันท์ แย้มเกษร เป็นหัวหน้าคณะ เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที ไฟ ครบครัน ที่อยู่ติดต่อ 35/198 ถ.ประชาร่วมใจ ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-3312-6241
 15. คณะหยกไทย สกุลทอง รับงานแสดงลิเกทั่วไป นำโดยพระเอก นางเอก พร้อมชาวคณะกว่า 20 คน มีนายเสวก โรจน์บุรานนท์ เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 90/43 หมู่ 1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-7971-4588
 16. คณะยิ่งรัก อารีพร พระเอกเยาวชนคนน่ารัก คณะลิเกเด็กและเยาวชน เลขที่ 222/1 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีโทร.08-9692-9930,08-1513-5929
หนังตะลุง
 1. นายสุธรรม  ชูชาติ รับแสดงหนังตะลุงพื้นบ้านพร้อมชาวคณะ 10 คน และอุปกรณ์การแสดงครบชุด ที่อยู่ติดต่อ 14/2 หมู่ 2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทร.0-3238-7304
 2. คณะบุญธรรมศิษย์ทวนทอง รับแสดงหนังตะลุงพื้นบ้านพร้อมชาวคณะ 9 คน และอุปกรณ์การแสดงครบชุด โดยมีนายบุญธรรม พานเจริญ เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 309 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-9220-0544
 3. คณะรุ่งพรมจันทร์ รับแสดงหนังตะลุงพื้นบ้านพร้อมชาวคณะ 12 คน และอุปกรณ์การแสดงครบชุด แสดงตามเรื่องแบบเชิดคนเดียว มีคนช่วยพากย์เป็นเสียงผู้หญิง โดยพากย์เสียงได้หลายภาษาหลายสำเนียง มี นายเภา พรมจรรย์ เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 101 หมู่ 3 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 โทร.08-1194-1534
 4. คณะวงศ์นารายณ์ทอง รับแสดงหนังตะลุงพื้นบ้าน พร้อมชาวคณะ 13 คน และอุปกรณ์การแสดงครบชุด โดยมีนายสุวรรณ จิตราวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 75/2 หมู่ 6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3235-2452, 08-9009-3557
 5. คณะวิชาน้อยศิษย์ ส.ภักดี รับแสดงหนังตะลุงพื้นบ้าน พร้อมชาวคณะ 5 คน และอุปกรณ์การแสดงครบชุด โดยมีนายวิชา  เสาเงิน เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 12/3 หมู่ 4 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.08-9547-5849
 6. คณะศรนารายณ์ รับแสดงหนังตะลุงพื้นบ้าน พร้อมชาวคณะ 7 คน และอุปกรณ์การแสดงครบชุด โดยมีนายบุญลือ แสงเพชร เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 35/203 ซอยมายเฮ้าส์ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.0-3220-2032
ละครชาตรี
 1. คณะทองคำนาฎศิลป์ รับแสดงละครชาตรี ที่อยู่ติดต่อ 12 หมู่ 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-7177
 2. คณะสายทองบันเทิง รับแสดงละครชาตรี ทั้งในและนอกจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ติดต่อ 4 หมู่ 8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.08-1820-9718, 0-3234-5278
 3. คณะสุนทรี ชังเหยียว รับแสดงละครชาตรีในงานและเทศกาลต่างๆ ที่อยู่ติดต่อ 42 หมู่  4 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.08-1251-5751
 4. คณะนาฎศิลป์วาสนา รับแสดงละครชาตรี พร้อมด้วยชาวคณะกว่า 15 คน ที่อยู่ติดต่อ 158/1 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3231-2248,08-9443-9017
แตรวง
 1. คณะแตรวงตามดวง รับงานแสดงแตรวงในงานต่างๆ ทั่วไป โดยมี นายเล็ก  กลึงซัง เป็นผู้ควบคุมวงพร้อมชาวคณะกว่า 20 คน ที่อยู่ติดต่อ 137 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
 2. คณะแตรวงปิ่นเกล้าประเสริฐ รับแสดงแตรวงในงานมงคลต่างๆ ทั่วไป โดยนายนิลพัตร์ ปิ่นแก้วประเสริฐ เป็นผู้ควบคุมวง พร้อมชาวคณะกว่า 20 คน ที่อยู่ติดต่อ 146 หมู่ 6 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
 3. คณะแตรวงเพื่อนเรา รับแสดงแตรวงในงานมงคลต่างๆ ทั่วไป โดยมีนายสมปอง น้อยประสิทธิ์ เป็นผู้ควบคุมวง พร้อมชาวคณะกว่า 20 คน ที่อยู่ติดต่อ 89 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
 4. คณะแตรวงรวมดาว รับแสดงแตรวงในงานมงคลต่างๆ ทั่วไป โดยมีนายแสวง  เมืองอินทร์ เป็นผู้ควบคุมวงพร้อมชาวคณะกว่า 20 คน ที่อยู่ติดต่อ 74 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
 5. วง ส.ศิษย์บรรเลง (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปีพุทธศักราช 2552) รับงานแสดงพื้นบ้านประเภทแตรวงในงานทั่วไป ที่อยู่ติดต่อ 40/3 หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3237-5152 (ติดต่อนายสมาน  กันเกตุ)
 6. สุนิสาแตรวง รับงานแสดงแตรวงทั้งในและนอกจังหวัด โดยมี นายสมาน กันเกตุ เป็นผู้ควบคุมวงพร้อมชาวคณะกว่า 20 คน ที่อยู่ติดต่อ 40/3 หมู่ 7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3237-5152, 08-1981-3661
อังกะลุง
 1. นายสุเทพ จอมคำ รับการแสดงอังกะลุง โดยมีนายสุเทพ จอมคำ เป็นผู้ควบคุมวง ที่อยู่ติดต่อ 52/1 หมู่ 3 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
เพลงปรบไก่
 1. นายหล่อ เคลือบสำริด เป็นศิลปินพ่อเพลง รับงานแสดงเล่นเพลงปรบไก่ และถ่ายทอดให้เยาวชนผู้สนใจ ที่อยู่ติดต่อ ชุมชมบ้านเวียงทุน หมู่ 2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โขน
 1. คณะโขนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดอนคลัง เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ มีนายธาตรี  ทรัพย์สำราญ เป็นผู้สอนและควบคุมการแสดง ที่อยู่ติดต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาาพัฒนาการดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3223-6152-8
แคน
 1. วงแคนดอนคลัง รับงานแสดงวงแคนในงานต่างๆ ทั่วไป โดยมีนายลำใย  จีบฟัก เป็นผู้ควบคุมวงพร้อมชาวคณะกว่า 20 คน ที่อยู่ติดต่อ 121/1 หมู่ 3 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.08-1861-4904
วงแคนย้อนยุค
 1. คณะโพธิ์งามมิวสิค รับแสดงแคนย้อนยุคประยุกต์ พร้อมเครื่องดนตรีและผู้แสดงจำนวน 16 คน ปัจจุบันมี นายอนงค์ โพธิ์งาม เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ หมู่ 7 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โทร.08-5293-8066
รำโทน
 1. คณะรำโทนบ้านตลาดควาย รับงานแสดงรำโทนทั่วไป เป็นการแสดงรำวงเป็นคู่ชาย-หญิง ผู้แสดงอาวุโส โดยมี นายบุญชู  จันทร์สุน เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ หมู่ 5 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.08-1942-5124
แคนประยุกต์
 1. คณะรุ่งอรุณคอมโป  รับแสดงแคนประยุกต์ และรำวงย้อนยุคพร้อมนางรำ มีสมาชิกประมาณ 30 คน (ทีทั้งชุดเล้ก ชุดใหญ่) รับงานแห่ งานกฐิน  ปัจจุบันมีนายเศียร มณีจันทร์ เป็นหัวหน้าคณะ ที่อยู่ติดต่อ 32 หมู่ 5 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3220-7054, 08-1981-5206
ละครเวที
 1. คณะละครยามเช้า (โรงเรียนช่องพรานวิทยา) รับงานแสดงละครในจังหวัดและใกล้เคียง ที่อยู่ติดต่อ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 158 หมู่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.0-3235-9217-8, 08-1378-5755 โทรสาร.0-3235-9217 ต่อ 104 อีเมล์ sunny_jaja@hotmail.com 
หนังใหญ่
 1. คณะหนังใหญ่วัดขนอน รับงานแสดงหนังใหญ่ ซึ่งเป็นมหรสพโบราณที่ได้ร่วมสืบทอดกันมา เป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัวหนังและคณะหนังใหญ่ รับจัดแสดงในงานต่างๆ จัดสาธิตทำหนังใหญ่ และรับสอนโดยมีทีมงานจำนวน 30 คน ควบคุมการแสดงโดย พระครูพิทักษ์ศิลปะคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ที่อยู่ติดต่อ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-3223-3386, 08-1753-1230 โทรสาร.0-3235-4272
กลองยาว
 1. ชมรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รับการแสดงกลองยาวของชาวบ้านโคกแขกแบบโบราณ โดยมีนายเฉลา ศรีอาจ เป็นผู้ควบคุมวง ที่อยู่ติดต่อ 92 หมู่ 8 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร.08-6996-5477
มโหรี
 1. วงพุฒิ-เทพ บันเทิง รับงานแสดงดนตรีไทย วงมโหรี ในงานเทศกาล งานแต่ง โดยมี นายเทพ ทองลิ่ม เป็นผู้ควบคุมวง ที่อยู่ติดต่อ 47 หมู่ 4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.0-3236-2034 
ศิลปะการแสดงด้านละครและการแสดง
 1. นางสุดใจ  สิทธิประเสริฐ (ศิลปินดีเด่นจังหวัดราชบุรี สาขาศิลปะการแสดงด้านการละคร พ.ศ.2545) รับงานแสดง อาทิ การแสดงเซิ้งตังหวาย (ฉบับบ้านโป่งวิทยาคม) การแสดงเซิ้งแหย่ไข่มดแดง (ฉบับบ้านโป่งวิทยาคม) และรับเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันการศึกษา ที่อยู่ติดต่อ 77 หมู่ 10 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70170 โทร.08-1290-4612
เจอปันนิว
 1. เจอปันนิว เป็นการแสดงของชาวไทยกะเหรี่ยง เนื้อเพลงของการแสดงนี้เป็นภาษากะเหรี่ยง สอนให้เด็กๆ อย่าขี้เกียจ เหมือนอย่างเจอปันนิว การแสดงจะเป็นการร้องรำทำเพลงของคนสูงอายุและเด็กชาวกะเหรี่ยง ใช้บทเพลงเจอปันนิว บรรเลง ตามจังหวะการแสดง ควบคุมการแสดงโดย นายชูศิลป์  ชีช่วง พร้อมนักแสดงจำนวนกว่า 10 คน ที่อยู่ติดต่อ บ้านโป่งกระทิงบน หมู่  1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 โทร.08-9095-9126
ดนตรีจีน
 1. วงดนตรีจีนอิ๋วเซียง (เสียงสวรรค์) รับงานแสดงดนตรีจีน ในงานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของโรงเจ มีสมาชิกแสดงจำนวน 15 คนขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ ที่อยู่ติดต่อ โรงเจฮกตั้วบ้านโป่ง 19/1 ถ.เสรีนิยม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ที่มา :
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552). จังหวัดราชบุรี. นามสงเคราะห์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง. กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 297-302)

ข้อมูลอาจขาดความทันสมัยหรือไม่ครบถ้วน  ทุกท่านสามารถเพิ่มข้อมูลได้ที่ท้ายบทความนี้

ไม่มีความคิดเห็น: